.

Home
English
DutchE-mail: info@crommelin.org

Quoi de Neuf, Pussycat?August 30, 2018
The Summer 2018 edition of Crommelin Journal is now online.
Includes Spotlight #9 website stories:
 • Edward Crommelin: The War Record
 • Charenton: Protestant Temple near Paris in the 1600's
 • Frank Crommelin: Australian WWI Casualty
 • Jean Crommelin Bible
 • The Life of Anthony Benezet - by Maryse Trannois
  January 17, 2017

  The Winter 2017 edition of Crommelin Journal is now online.
  Includes Spotlight #8 website stories:
  • Cornelis Spoor, painter
  • Rudolf Spoor: "Man On The Moon!"
  • A 1900 Silver Anniversary
  • Lisburn Memorial Refurbished
   April 2, 2016

   Het Voorjaar 2016 nummer van het Crommelin Journal is nu in te zien op de website.
   Includes Spotlight #7 website stories:
   • Remembering Barry Crommelin
   • A Trip to the Moon (Marinus Crommelin)
   • Collecting on an Overdue Loan! (Jean Crommelin)
   • De Coninck Letters Translation Project

   January 21, 2016
   We hebben nu een biographisch overzicht van Marie Crommelin (1639-1681) toegevoegd. Marie leefde in de tijd van Louis XIV op een moment dat er in de Parijse society een groot schandaal los brak genaamd l'Affaire des Poisons'. Het schandaal betrof Marie en haar tweede echtgenoot, Pierre Cadelan.
   April 4, 2015

   De Winter 2015 uitgave van het Crommelin Journal is nu in te zien online.
   Includes Spotlight #6 website stories:

   22 August, 2014

   De Zomer 2014 uitgave van het Crommelin Journal is nu in te zien online. Geruime aandacht is verleend aan het overlijden van een aantal oudere familieleden. Ook is er een overzicht te zien van een website artikel over de Charenton Temple - een protestantse kerk vlakbij Paris door velen van onze voorouders bezocht in de 1600's.
   15 February 2014

   De Voorjaar 2014 editie van het Crommelin Journal is nu online te bekijken. Hierin zijn details te lezen over de familie reunie afgelopen Herfst en er is een leuke introductie van de nieuwe voorzitter van de Crommelin Stiching, Michiel Crommelin.
   Spotlight #4 features website stories on:
   • 'A Visit In A Dutch Country House' (May Crommelin)
   • Long Ago and Far Away (Miff Crommelin)
   • 'A Christmas Carol' (drawings by Miff Crommelin)
   • J.H. Scheffer Family Archive

   November 9, 2013

   Het boek van J.H. Scheffer staat nu op de website. Dit is het boek over het Geslacht Crommelin gebaseerd op de oorspronkelijke data samengesteld door Jacob Crommelin in 1712 en later aangevuld door Scheffer tot de publicatie datum in 1878.
   31 Augustus, 2013

   De Zomer 2013 editie van het Crommelin Journal is nu online in te zien. Het verslaat onder andere de uit dienst neming van de USS Crommelin.
   Spotlight #3 has website stories on:

   17 Juni, 2013

   Een pagina is gewijd aan de biografieën van de 'Dixie Demons' - de vijf Crommelin broers van Alabama, die allen als Navy mariniers enorm voor hun land gegeven hebben gedurende WWII.

   Er volgt ook een artikel over ‘Bueries’ (Bleacheries) - the eerste ware 'fabrieken', door Jean Crommelin gestart in St. Quentin.

   Een nieuw artikel over de locatie in Le Havre, Frankrijk waar de Oursel/Crommelin familie leefde eind 1600's. Dit is de plaats waar alle brieven van Catherine Crommelin naar haar zoon, Frederic de Coninck geadresseerd werden.
   March 25, 2013

   Een artikel ter Herinnering aan Anton Pieck is aan de website toegevoegd. Het betreft de jaren dat Anton Pieck tekenleraar van Edward Crommelin was op het Kennemer Lyceum, Bloemendaal (1931-33).
   December 4, 2012

   Een zeer oud Hebreeuws Psalmboek in 1637 gepubliceerd en eens in het bezit van Pierre Crommelin geeft aanleiding om de geschiedenis van de relatief kleine Zwitserse tak van de Crommelin familie door te nemen.

   De kerk registers van de Temple van 'Quevilly' voor de Protestantse gemeente in Rouen, France, voor de herziening van het Edict van Nantes bevat geboorte, huwelijks en overlijdens akten van vele Crommelins die vermeld staan in de brieven van Frederic de Coninck en zijn Moeder, Catherine Crommelin in het midden van de 16e eeuw.

   Oude kaarten van Rouen, France laten zien waar de vroegere Huguenoot begraafplaats was gelocaliseerd en waar verschillende Crommelin familie leden (kinderen van Jean Crommelin and Rachel Tacquelet) werden begraven.

   Een verzameling photos die door Marinus Crommelin werden genomen in 1898 laat de ontvangst zien van Koningin Wilhelmina, toen 18 jaar, die haar eerste officiële bezoek aan Amsterdam maakte.
   21 Augustus, 2012

   Zij die meer willen weten over de Franse oorsprong van onze familie zullen geïnteresseerd zijn de correspondentie van Frederic de Coninck [zoon van Catherine Crommelin en een neef van Daniel Crommelin] te lezen. De briefwisselingen gaan terug naar het eind van de 1600's en hebben betrekking op de levensomstandigheden van onze voorvader, Daniel Crommelin, rond de tijd van de herroeping van het Edict van Nantes in 1685; Daniel's verblijf in Greenway Court, Kent, England in de 1680's; zijn vertrek naar Jamaica in 1693; en zijn uiteindelijke emigratie naar New York in 1694. De brieven maken ook melding van de Testarts en van de Wickevoorts en helpen de levensomstandigheden van van velen onze voorouders te verduidelijken. Het transcript en vertaal proces is nog niet compleet; het dekt tot dusverre de jaren 1676 - 1730.
   12 August, 2012

   Familieleden die Amsterdam bezoeken zijn misschien geinteresseerd in sommige van de adressen waar enkelen van onze voorouders leefden. Deze pagina webpage geeft enige informatie.
   11 Juli, 2012

   De Spring 2012 editie van het Crommelin Journal is nu online in te zien. Het Journal bevat een uitgebreid aantal familie nieuws artikelen in het Nederlands en Engels zodat onze buiten Nederland woonachtige familie leden ook geleidelijk meer betrokken kunnen geraken in het Crommelin familie gebeuren.
   Spotlight #1 contains website stories on:
   • Lucy Godwin's visit to New York's Metropolitan Museum of Art to see the old Crommelin-Verplanck Family Bible
   • 'The Brig Maria' (George Whiting Crommelin, Australia)
   • Jean Testart's Misadventures in the late 1600's (son of Rachel Crommelin and Pierre Testart)

   June 28, 2012

   We hebben een nieuw gastenboek....het vorige moest vervangen worden aangezien we veel SPAM boodschappen kregen. De vervanging heeft wel een tijdje geduurd, maar we zijn er nu! Op de familie website ga naar 'Gastenboek' (top menu), vervolgens 'Sign Guestbook', dan wat persoonlijke details invullen en.....dan je commentaar........we zien er naar uit!
   March 18, 2012

   Een biographie van Rudolph (Ru) Maximiliaan Crommelin (1908-1993) en zijn carrière bij de Koninklijke Nederlandse Marine is hier opgenomen.
   16 Januari 2012

   Een uitvoerig verslag van de schipbreuk van de schoener
   Maria
   tragedie in Australie is nu in te zien. Deze reis eindigde als een ramp in 1872, maar één van de overlevenden die van geluk mocht spreken was was George Whiting Crommelin (1845-1905). Dit verslag is wellicht van interesse voor jongere familieleden met een interesse in avontuur.   15 December 2011

   Het eerste digitale Crommelin Journal van December 2011 is hier nu te in te zien.
   4 December 2011

   Er is nu een profiel over Patrice Crommelin Longley toegevoegd, zij was een begaafde artieste die in het bijzonder de Nantucket regio van de Verenigde Staten koesterde.
   30 November, 2011
   Hier is een stukje familie geschiedenis wat zich meer dan drie eeuwen geleden afspeelde. Dit artikel met betrekking tot Daniel Crommelin (zoon van Jean en Rachel Tacquelet) betreft zijn relatie tot twee weeskinderen van de de Coninck familie, kinderen van zijn zuster Catherine gehuwd met François de Coninck. De de Conincks waren een belangrijke textiel handelmaatschappij met wie de Crommelins uitgebreide commerciële en familie banden onderhielden. Tijdens een bezoek aan de SHPF (Societe d’Histoire de Protestantisme Français in Paris) heeft Maryse Trannois uitgebreide correspondentie gevonden tussen onze twee families. Zij is van onschatbare hulp geweest deze brieven deels in leesbaar Frans over te zetten wat ons in staat stelde het geheel te vertalen in Engels voor onze niet Frans sprekende familieleden. Deze correspondentie is buitengewoon interessante lectuur.
   12 September, 2011
   Een brief van Frederic de Coninck's 'Cahier de lettres' die aan Daniel Crommelin was verstuurd werd vertaald. Het werpt een licht op Daniel's moeilijke financiele positie rond 1716. Daniel leefde op dat moment in New York, terwijl Frederic, zijn neef in Schiedam, Holland woonde.
   7 August, 2011
   Een Engelse vertaling van de inleiding van Isaac Mathieu Crommelin's boek, Mes Radotages ou l'Art de tuer le Tems ("Mijn ijdele praat" of "de Kunst om Tijd te doden"), werd in 1809 gepubliceerd toen hij 78 jaar oud was.

   Een ander boek, Partners Three van May Crommelin, in 1903 uitgegeven, werd onlangs door Govert Deketh aangekocht voor de archieven van de Crommelin Stichting, een project dat hij samen met Miff Crommelin een aantal jaren heeft ondernomen. Een inventaris van de boeken verzameling zal in de komende tijd gemaakt worden en op de website en/of in het Crommelin Journal gepubliceeerd worden.
   23 December 2010
   De laatste uitgave van het Crommelin Journal kan nu ingezien worden.

   Een foto reportage van de 2010 Reunion in Blaricum, Holland is nu ook in te zien. [Hulp voor de identificerng van deelnemers zou gewaardeerd worden!]
   7 October, 2010
   Een artikel over een oude familie bijbel die aan de Verplanck-Crommelin familie in New York toebehoorde is aan de website toegevoegd.
   26 August, 2010
   De volgende artikelen kunnen nu op de website ingezien worden:

   Gilbert Derings - a Swedish edition of the book Goblin Gold by May Crommelin

   May Crommelin's Book Covers

   Notable Signatures

   Isaac Mathieu Crommelin: His Books, His Legacy

   "Who's Who?" - Adrian Crommelin

   "Who's Who?" - Louis Crommelin

   "Who's Who?" - The Testart Family

   Jean Testart - Last Days of a Robinson Crusoe

   Family Reunion - Vancouver, 2004
   11 Juni, 2010
   De laatste Juni 2010 uitgave van het Crommelin Journal kan nu ingezien worden. (Alle artikelen zijn in het Nederlands deze keer...)
   30 December, 2009
   De laatste December 2009 uitgave van het Crommelin Journal kan nu ingezien worden.
   25 April, 2009
   De laatste April 2009 uitgave van het Crommelin Journal kan nu ingezien worden.
   2 April, 2009
   Een nieuw profiel is nu in te zien betreffende Walter Crommelin, een begaafde pianist, alsmede acteur en televisie persoonlijkheid.
   3 November, 2008
   Een web pagina is nu toegevoegd betreffende de interessante carrière van Lt. Gen. William Arden Crommelin (1823-1887) bij de Royal (Bengal) Engineers gedurende een turbulente periode in de geschiedenis van India.

   Er is eveneens een link opgenomen in the 'Geographie' sectie over een huis in Spokane, WA, U.S.A. bekend als het "Henri Crommelin" huis.
   10 October, 2008
   Er is nu een profiel te lezen van Robert Crommelin (voorzitter van de Stichting Familie Crommelin).
   9 October, 2008
   De laatste uitgave van het Crommelin Journal is nu aan de website toegevoegd.

   Mogelijkerwijs hebben we ook een ander portret van Ann Crommelin-Sinclair (de echtgenote van Charles) ontdekt. Details hiervan kunnen onderaan de volgende pagina portraits gezien worden.
   28 Augustus, 2008
   Van onze Amerikaanse tak kregen wij dit bericht over George Saunders Crommelin dat een spannend verhaal biedt over zijn ontsnapping aan een wisse dood tijdens een bom vlucht in een Liberator bom vliegtuig tijdens een rally over Polen in 1944.
   7 Juni, 2008
   Een profiel werd toegevoegd van Paul Alexander Crommelin , een zoon van zendelings consul Ds. Daan Crommelin en Hélène Niehans die na de oorlog naar Amerika emigreerde (Palo Alto, California).   6 Juni, 2008
   A Visit In A Dutch Country House is een weergave door May Crommelin (Ierse schrijfster) over haar reis naar Holland in 1884. Gepubliceerd in 1887 geeft het artikel een prachtige beschrijving van het Hollandse landschap in die tijd, de inrichting van de huizen, het welkom dat haar gegeven werd door haar Haarlemse neef en gedetailleerde aantekeningen van het leven van een welgestelde Hollandse familie aan het einde van de 19e eeuw.

   6 Mei, 2008
   Gulian en Trix Crommelin (gastheer en gastvrouwe van de recente Crommelin reunion in Joppe) stuurden ons het volgende leuke verhaaltje over "Een Koninklijke Aai" voor hun kleindochter Sophie Charlotte tijdens een recent werkbzoek van HM Koningin Beatrix in Noord Drenthe.
   23 April, 2008
   Een nieuwe sectie 'Geographie' werd toegevoegd onder het hoofdstuk GESCHIEDENIS. Deze sectie laat bepaalde plaatsen in de wereld zien waar de naam Crommelin gevonden kan worden. Er zijn enkele interessante artikelen zoals Newtowncrommelin, Noord Ierland, Mars, en De Maan.
   20 April, 2008
   Een nieuwe webpage "The War Record" is nu in te zien en beschrijft de clandestiene (korte golf) radio activiteiten van Edward (Ed) Crommelin's werk gedurende de tweede wereld oorlog.
   23 Maart, 2008
   Het vierde deel van de "Crommelins in India" is nu opgenomen met James Arden Crommelin uit Darjeeling, India die met de Bengal Engineers diende.
   12 Maart, 2008
   De bijgaande 'links' geven 3D beelden van de Crommelin Krater op Mars! De krater werd genoemd naar Andrew Claude de la Cherois Crommelin, een bekende Britse Sterrenkundige naar wie ook een krater op de Maan werd genoemd.
   Link 1 / Link 2 / Link 3
   9 Maart, 2008
   Details betreffende Huize Reehorst werden opgenomen, dit was de zomer residentie van J.W.H. Crommelin in het begin van de 1900's.
   30 Januari, 2008
   Een biographie van Thomas Lake Crommelin is nu ook in te kijken. Thomas Lake is the "avonturier" voorvader van de Crommelin takken in Australie, Nieuw Zeeland en Zuid-Afrika.
   26 Januari, 2008
   Een biographie van Daniel Crommelin is nu in te zien. Het heeft betrekking op de firma Daniel Crommelin & Sons die gedurende enkele generaties met veel succes handel heeft gedreven tussen Holland en Amerika.
   25 Januari, 2008
   Antonia Catharina Crommelin-Deketh (Totie) beschrijft de leuke jeugd die zij dankzij haar ouders heeft mogenmeemaken in Holland en in andere landen.
   16 Januari, 2008
   Een biographie van Andrew Claude de la Cherois Crommelin, een zeer bekende Engelse Sterrenkundige, is nu in te zien.
   16 Januari, 2008
   Het laatste uitgave van het Crommelin Journal kan nu on-line ingekeken worden.
   3 Januari, 2008
   Afgelopen Nieuwjaar's nacht is het prachtige 17e eeuws grachten pand op Herengracht 132 afgebrand. Dit was het huis dat Claude August Crommelin aan het eind van zijn (korte: 1840-1874) leven bewoonde. Mr. Claude August Crommelin was jurist, studeerde af in Utrecht (1865), lid van de Amsterdamse Gemeente Raad (1868-1874), lid van de Provinciale Staten van Noord Holland (1868-1874) en een groot verzamelaar van schilderijen, (voornamelijk aquarellen).

   (Bron 1 / Bron 2 / Bron 3)

   Herengracht 132 (.pdf)
   30 September, 2007
   Een verslag van de laatste Familie reunie in Joppe-Gorssel, Holland is nu te lezen en te bekijken.
   October 15, 2007
   Een nieuw Profiel betreffende de 'Swiss Crommelin Branch' is toegevoegd.
   28 September, 2007
   Twee nieuwe familie profielen werden toegevoegd. De eerste betreft een dagboek dat werd bijgehouden door Claude August C. tijdens een zakenreis naar Minnesota in 1866. De tweede betreft Richard Pugh, schrijver van verschillende artikelen aangaande de geschiedenis van de Crommelin familie tak in India.
   20 September, 2007
   Een levensbeschrijving van Wigbold Crommelin (1712-1789) zowel als van zijn vader, Benjamin, werd toegevoegd. Wigbold was Governeur-Generaal van Suriname in midden-1700's.
   12 Augustus, 2007
   Een bezoek aan de oude, oude, oude hofstede.......
   Paul en Mary Ann Crommelin uit Pennsylvania, afstammelingen van Daniel Crommelin, bezochten onlangs Chester, alwaar Daniel Crommelin zich ruim 3 eeuwen geleden vestigde. Daniels hofstede was 1'200 hectare groot en was genaamd 'Grey Court', en het bestreek delen van de counties Chester, Goshen en de stad Blooming Grove in de Staat van New York. Het oorspronkelijke huis waar Daniel leefde bestaat nog steeds! Lees hier over een recent bezoek van Paul and Mary Ann.
   11 May 2007
   Een nieuwe biographie, ditmaal over May Crommelin (Marie Henrietta de la Cherois Crommelin) werd aan de website toegevoegd. Als Ierse schrijfster in de Victoriaanse periode heeft ze een overvloed van boeken op haar naam staan.   1 Mei 2007
   Onlangs is er een nieuwe ontdekking gedaan met betrekking tot onze 'Amerikaanse' voorvader Daniel Crommelin. Teruggaand in de geschiedenis tot 1720, een contract(hypotheek acte) ,op schaapshuid geschreven, werd gevonden op de zolder van een advocaten bureau. Dit document registreert de overdracht van eigendomsrecht betreffende Daniel's landgoed 'Greycourt' om de schulden van Daniel's zoon Charles aan verscheidene schuldeisers af te dekken.   3 Februari 2007
   Twee nieuwe petities werden gevonden die door Daniel Crommelin in het begin van de 1700's werden mede-ondertekend. De ene betreft "Franse Paniek" dat problematiek was voor de Hugenoten in New York in de tijd dat Engeland (wat toen New York bestuurde) en Frankrijk in oorlog waren. De ander betreft het onbezonnen ontslag van de predikant van de gereformeerde kerk Franse Gereformeerde Kerk.


   30 Januar1 2007 - Familie Profielen
   Twee nieuwe family profielen werden toegevoegd: Mariad Crommelin (Holland) and Edward Crommelin (Canada).   December 2006 - Familie Profielen
   Fotos en (aan)tekeningen dat het familie generaties' rapport aanvullen zijn toegevoegd.
   Kijk maar:   21 November 2006 - Testament van Mary Sinclair-Duykinck
   Notities over het testament van Mary Sinclair [schoonmoeder van Charles Crommelin] geven aan wat de gebruiken waren in het begin van de 18e eeuw wat betreft erfenissen in koloniaal New York City. Bron: Cornell University Library New York State Historical Literature Kijk maar:


   27 October 2006 - Website News:
   Het www.crommelin.nl domein is nu aangesloten aan het www.crommelin.org domein. Beide url's zijn geldig.


   24 October 2006
   Charles Crommelin' pagina is bijgewerkt met recent gevonden informatie.
   Zie Chronology: